Ισολογισμός
© Copyright Marathon 2 (ΑΡ.Γεμη 141712707000) :: All Rights Reserved
MARATHON  2 :: ΧΑΡ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800812827 ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 48 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ , ΤΚ 18531 Ελλάδα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2117800808 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.marathonmat2.eu E-MAIL: mesogia @ gmail.com
MARATHON  2